EIA & EcoDesign

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Op professionele koelingen en vriezers kunt u de subsidie Energie Investerings Aftrek aanvragen waardoor u een fiscaal voordeel heeft. Niet alleen bespaart u geld met Foster door lagere energie- en onderhoudskosten, maar ook omdat u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft af te dragen wanneer u deze subsidie aanvraagt.

Bedrijven die professionele koelapparatuur aanschaffen met energielabel A of B komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Voor professionele vriesapparatuur geldt dit voor de energielabels A,B en C.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- en of vennootschapsbelasting betalen. Het doel is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Een groot aantal Foster koelingen, werkbanken, onderbouwkasten en vriezers komen in aanmerking voor deze investeringsaftrek. 

Een aanvraag moet uiterlijk drie maanden na de daadwerkelijke investering worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen mogen het hele jaar door worden ingediend. Na het aanschaffen van een bedrijfsmiddel dat minimaal € 2.500,- heeft gekost, mag naast de gebruikelijke afschrijving 45% extra in mindering worden gebracht op de fiscale winst.

Voor meer informatie over het aanvragen van EIA kun je de site van het RVO raadplegen of even contact met ons opnemen.

Ecodesign

De Europese Ecodesign-richtlijn schrijft voor dat nieuwe professionele koelkasten en vriezers per juli 2016 moeten voldoen aan de minimale eisen op het gebied van energiezuinigheid. Deze wetgeving (ook wel bekend onder de afkortingen MEPS, European Minimum Energy Performance en ErP, Energy related Products) werd ingevoerd om het energieverbruik van koelsystemen omlaag te brengen en zo de COuitstoot te verminderen. De mate van energiebesparing wordt aangegeven met de letters A tot en met G. Daarbij staat A voor het meest energiezuinige product.

Per 1 juli 2019 zijn de regels verder aangescherpt en worden de categorieën A+ tm A+++ toegevoegd. Let op: de methode voor het berekenen van de energiekwaliteit zal niet veranderen. Een product dat momenteel een A-label heeft, blijft dus een A-label in de nieuwe situatie.